YẾN SÀO HOÀNG KHẢI

Cung cấp yến thô nguyên chất, yến thô rút lông và yến sào chưng trực tiếp tại cửa hàng