Tổ yến sào nguyên chất

Tổ yến sào nguyên chất

Yến Sào   •    Tỏi đen   •    Hải sản cao cấp   •    Sản phẩm khác
Yến sào sạch lông nguyên chất - loại I
4,200,000 VNĐ/100gr

  Yến sào nguyên chất đã làm sạch lông. Ép khuông tròn từ 10-12 miếng. Tiện dụng cho người không có thời gian.