Tổ yến Đà Nẵng

Tổ yến Đà Nẵng

Yến Sào   •    Tỏi đen   •    Hải sản cao cấp   •    Sản phẩm khác
Yến sào thô còn lông nguyên chất - loại II
3,600,000 VNĐ/100gr - TẠM THỜI HẾT HÀNG

Yến sào nguyên chất thô, còn lông, nguyên bản. Giúp tiết kiệm chi phí. Thích hợp cho người có thời gian.

Yến sào thô còn lông nguyên chất - loại I
3,800,000 VNĐ/100gr

  Yến sào nguyên chất thô, còn lông, nguyên bản. Tiết kiệm chi phí. Thích hợp cho người có thời gian.

Yến sào sạch lông nguyên chất - loại I
4,200,000 VNĐ/100gr

  Yến sào nguyên chất đã làm sạch lông. Ép khuông tròn từ 10-12 miếng. Tiện dụng cho người không có thời gian.