Vetus ST11

Vetus ST11

Yến Sào   •    Tỏi đen   •   
Yến sào thô còn lông nguyên chất - loại I
3800000

  • Yến sào nguyên chất thô, còn lông, nguyên bản.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Thích hợp cho người có thời gian.

Yến sào sạch lông nguyên chất - loại I
4200000

  • Yến sào nguyên chất đã làm sạch lông.
  • Ép khuông tròn từ 10-12 miếng.
  • Tiện dụng cho người không có thời gian.

Cá ngựa vàng, trắng, huyết - tươi sống
2200000

  • Cá ngựa có màu vàng, trắng hoặc đỏ rất quý hiếm
  • Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.