Tỏi đen nguyên chất tại Đà Nẵng

Tỏi đen nguyên chất tại Đà Nẵng

Yến Sào   •    Tỏi đen   •   
Tỏi đen Lý Sơn nguyên chất
1400000

  • Tỏi đen Lý Sơn.
  • Được lên men hoàn toàn tự nhiên