Bán cá ngựa nguyên chất tại Đà nẵng

Bán cá ngựa nguyên chất tại Đà nẵng

Yến Sào   •    Tỏi đen   •   
Cá ngựa đen tươi sống - loại nhỏ
1000000

  • Cá ngựa có màu đen
  • Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.
  • Trọng lượng >=40gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại II
1800000

  • Cá ngựa có màu đen
  • Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.
  • Trọng lượng >=40gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại I
2000000

  • Cá ngựa có màu đen
  • Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.
  • Trọng lượng >=30gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại đặc biệt
2200000

  • Cá ngựa có màu đen
  • Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.
  • Trọng lượng >=40gr/con