Bán cá ngựa nguyên chất tại Đà nẵng

Bán cá ngựa nguyên chất tại Đà nẵng

Yến Sào   •    Tỏi đen   •    Hải sản cao cấp   •    Sản phẩm khác
Cá ngựa đen tươi sống - loại nhỏ
1,000,000 VNĐ/100gr

  Cá ngựa có màu đen Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi. Trọng lượng >=40gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại II
1,800,000 VNĐ/100gr

  Cá ngựa có màu đen Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi. Trọng lượng >=40gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại I
2,000,000 VNĐ/100gr

  Cá ngựa có màu đen Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi. Trọng lượng >=30gr/con

Cá ngựa đen tươi sống - loại đặc biệt
2,200,000 VNĐ

  Cá ngựa có màu đen Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi. Trọng lượng >=40gr/con

Cá ngựa vàng, trắng, huyết - tươi sống
2,200,000 VNĐ/100gr

  Cá ngựa có màu vàng, trắng hoặc đỏ rất quý hiếm Cá ngựa hàng thiên nhiên, còn tươi.